Psykologspesialist

Marianne Hasle


Hjelper deg et stykke på veien


 • tomhetsfølelse
 • utfordringer i foreldre/barnrelasjonen
 • stress
 • søvnproblemer
 • tvangstanker- og handlinger
 • oppmerksomhetsvansker
 • impulsivitet
 • uro
 • vansker med sosiale relasjoner
 • ensomhetsfølelse
 • reaksjoner etter traumatiske opplevelser
 • seksuelle overgrep
 • livskrise
 • panikkanfall
 • bekymringstanker
 • sosial angst
 • fobier
 • nedstemthet
 • lav selvfølelse
 • følelse av å være mislykket

Jeg tilbyr utredning og behandling for mange ulike psykiske vansker:

Behandlingen foregår gjennom:


  • samtalebehandling for barn, ungdom og voksne
  • terapeutisk veiledning til foreldre med barn eller ungdommer som strever
  • spesifikk traumebehandling til barn/unge hvor også foresatte får egen samtale i etterkant av samtalen med barnet/ungdommen.
  • Spesifikk traumebehandling til voksne. Her kan også partner få noen samtaler både sammen med den som søker hjelp, eller alene, i etterkant av en individualsamtale
  • tar også oppdrag for bedrifter og forsikringsselskap

Hva kan en psykolog hjelpe med?

​En psykolog kan hjelpe deg med alle slags psykologiske problemer, fra lettere og avgrensede livsproblemer, til alvorlige psykiske lidelser.

Dersom du opplever at du strever; at tanker, følelser eller handlinger er vanskelige, eller at livet har tatt en uønsket vending eller stoppet opp, slik at du ikke kommer deg videre på egen hånd, kan det å snakke med en psykolog være til hjelp.

Psykologer har autorisasjon som helsepersonell. Å være autorisert innebærer at psykologen har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.

Taushetsplikten er helt sentral for at det skal oppstå et tillitsforhold mellom deg og psykologen. Bare i helt spesielle situasjoner der ditt eller andres liv eller helse står i fare, kan taushetsplikten fravikes.

Dersom psykologen får informasjon om planlagte alvorlige lovbrudd eller kjennskap til at barn er utsatt for fare, har han eller hun  plikt til å melde fra til henholdsvis politi og barnevern.