Om samtalebehandling:

Det å snakke med en psykolog betyr ikke at det er

”noe galt med deg”. Det betyr heller at du:


 • ønsker å få en forståelse av eget liv
 • ønsker å jobbe med komplekse og vanskelige følelser
 • vil bearbeide traumatiske opplevelser
 • ønsker å utfordre negative tankemønstre
 • ønsker å lære deg nye teknikker for å takle vanskelige situasjoner
 • er fokusert på personlig vekst

  Når man har det vanskelig, hjelper det ofte å prate med noen. Hvis du har plagsomme tanker og følelser som ikke går over, kan samtaleterapi være til god hjelp. I samtaleterapi snakker vi om viktige og vanskelige tema i livet. Målet er at vonde minner, tanker og følelser skal bli mindre plagsomme, og at du kan fungere bedre i hverdagen. Det er viktig å forstå at endringsarbeid alltid er krevende og tar tid, og at det innebærer en god del egeninnsats, også mellom timene. Noen endringer kommer raskt, mens andre tar lenger tid.

   

  For meg er det viktig at samtalene bygger på samarbeid. Jeg kan mye om hvordan hjernen og kroppen fungerer og hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen, men det er du som er eksperten i ditt eget liv. Sammen skal vi finne en god måte å jobbe sammen på slik at du føler deg sett, hørt og forstått. På den måten får vi til endringsarbeid. Det er også viktig for meg at du skal føle deg trygg hos meg, slik at du tør å åpne deg og fortelle om vanskelige tanker og følelser. Jeg ønsker at du føler deg trygg nok til å si fra dersom det er ting du ikke forstår, ikke liker, eller ikke føler at jeg har forstått på riktig måte. Det er din tid du bruker hos meg, og det er veldig viktig at du føler at du får noe ut av det.

   

  Jeg bruker mye kognitiv terapi i behandling. Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall. Du kan lese mer om kognitiv terapi her 

   

  Jeg tenker likevel at vi må finne den type behandling som passer best for deg, og jeg kan velge blant mange ulike metoder. Samtaleterapi er en form for hjelp hvor du, sammen med meg, lærer å forstå deg selv bedre. Jeg vil hjelpe deg til å se sammenhenger mellom ting du har opplevd og det du gjør, og de følelsesmessige problemene du har nå. Det kan ta tid før ting kjennes bedre, men jeg vil støtte og hjelpe deg på veien.