Om meg:


Jeg er utdannet psykolog ved Københavns Universitet i 2010.

Godkjent psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i 2018.

Har to-årig utdanning i kognitiv adferdsterapi for psykologer og leger, og videreutdanning innen traumefokusert kognitiv adferdsterapi. 

Jeg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Ved siden av min lille privatpraksis jobber jeg til daglig på BUPA i Larvik, hvor jeg både utreder og behandler barn og unge med psykiske lidelser, har familiesamtaler og gir foreldreveiledning. Jeg har lang erfaring med å jobbe med traumer og traumebehandling, i tillegg jobber jeg mye med forskjellige angstlidelser.

Har også erfaring med å jobbe med voksne i spesialisthelsetjenesten.


Jeg tilbyr samtaler på ettermiddager og kveldstid, samt noen helger.